Statystyki Policji

W 2021 roku policja zatrzymała 101 892 kierowców będących pod wpływem alkoholu. Jest to o 2 951 osób więcej niż w 2020 roku. Co istotne w 2021 roku poddano badaniu na zawartość alkoholu 8 272 245 kierowców, a w 2020 przebadano 6 699 742 kierowców.

Kierowcy będący pod wpływem alkoholu spowodowali 2 488 wypadków, w wypadkach tych zginęło 331 osób, osób rannych było 2 805.

Jak podają statystyki największa liczba wypadków, spowodowanych przez pijanych kierowców ma miejsce w weekendy. Sprawcami takich wypadków są z reguły kierowcy w wieku 25-39 lat, powodują oni ich ponad 45%. Przyczyną tych wypadków najczęściej jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niewłaściwe wyprzedzanie, nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami i niewłaściwe zachowanie wobec pieszego.