Kierowca prowadzący pojazd pod wpływem alkoholu jak sprawca każdego innego przestępstwa, chciałby doprowadzić do tego, aby jeżeli jest to możliwe uniknąć kary, bądź w sposób istotny ją złagodzić. Prawo przewiduje możliwości, które dają szansę na osiągnięcie opisanego wyżej celu. W przestępstwie jak i wykroczeniu dotyczącym kierowania pod wpływem alkoholu aby obniżyć wymiar kary lub jej nawet uniknąć, należy wykazać, że zaistniały określone warunki, najważniejsze z nich to jak najniższa ilość alkoholu w organizmie, stopień szkodliwości czynu, postawa sprawcy, pozytywna prognoza kryminologiczna. Postępowanie w takiej sprawie może toczyć się w tzw. trybie zwykłym lub można rozważyć złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania w trybie dobrowolnego poddania się karze lub złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania. Przeprowadzenie sprawy we wskazanych wyżej trybach może w istotny sposób wpłynąć na sposób przeprowadzenia i zakończenia sprawy w tym na wymiar kary kub jej unikniecie. W każdym przypadku po analizie okoliczności sprawy należy ustalić najkorzystniejszy dla sprawcy sposób postępowania bo z istoty tego przestępstwa lub wykroczenia okoliczność jego popełnienia dla policji z reguły jest jasna ponieważ nietrzeźwy kierowca został zatrzymany na gorącym uczynku i policja ma dowód w postaci badania poziomu alkoholu. Jednakże oprócz ilości alkoholu, istnieją jeszcze inne istotne okoliczności, które mają znaczenie w sprawie.

Dobrowolne poddanie się karze polega na tym, że sprawca zostaje skazany bez przeprowadzania rozprawy, a kara w takim przypadku zostaje ustalona pomiędzy oskarżycielem i sprawcą, na zasadzie porozumienia. Jednakże przeprowadzenia korzystnego dla sprawcy postępowania w tym trybie wymaga sporego doświadczenia.

Wyjątkowym i szczególnym sposobem przeprowadzenia i zakończenia tego typu sprawy jest przeprowadzenie jej w trybie „warunkowe umorzenie postępowania” jest to najbardziej korzystne w tego typu sprawach postępowanie, ponieważ w przypadku uwzględnienia tego wniosku przez Sąd jadący pod wpływem alkoholu kierowca pozostaje osobą niekaraną.

Jeżeli znalazłeś się w sytuacji o jakiej piszę wyżej, zawsze warto skorzystać z pomocy adwokata, który pomorze Tobie na każdym etapie sprawy i pozwoli przejść przez taka sprawę wykorzystując istniejące korzystne możliwości.