Rozwód skutki majątkowe rozwodu

Zapraszam Państwa do lektury artykułu dotyczącego skutków majątkowych rozwodu. Jest to kolejny z artykułów poświęcony tematyce Rozwodu, opisujący w sposób szerszy zagadnienia związane z samym rozwodem jak i jego konsekwencjami prawnymi. Link do artykułu zawierającego niezbędne informacje.

Rozwód skutki majątkowe rozwodu:

Należy zaznaczyć, iż rozwiązanie małżeństwa w istotny sposób zmienia sytuację małżonków w sferze majątkowej. Orzeczenie rozwodu powoduje :

ustanie wspólności ustawowej małżeńskiej, która umożliwia dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków, że dochody każdego z byłych małżonków stanowią jego majątek, ustanie obowiązku wzajemnej pomocy finansowej małżonków, rozstrzygnięcie o ewentualnym dalszym wspólnym mieszkaniu małżonków, rozstrzygniecie o ewentualnych alimentach na byłego małżonka.

Wspomnieć wypada, że w przypadku gdy jedna ze stron postępowania o rozwód nie będzie zadowolona z wyroku, może zaskarżyć go apelacją. Wówczas wyrok będzie prawomocny dopiero wtedy, gdy sprawę rozstrzygnie sąd II instancji, który zaskarżony wyrok może utrzymać w mocy bądź go zmienić przy czym ma on również możliwość uchylić zaskarżony wyrok Sądu I instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. W takim przypadku co do zasady sprawa rozpocznie się od nowa.

Podane informację dotyczące rozwodu są stosunkowo ogólne, przedstawiają w sposób schematyczny podstawowe kwestie, o których warto wiedzieć rozważając podjęcie decyzji o rozwodzie.

Adwokat Marian Helta