ADWOKAT – Marian Helta

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 1990 roku. W latach 1990 – 1993 odbył aplikacje radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Od 1993 r. wykonywał zawód radcy prawnego. Od roku 2000 wykonuje zawód adwokata wpisany jest na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w znanej Kancelarii Prawniczej LEX w Gdańsku, która jako pierwsza w Polsce wprowadziła elektroniczny system informacji prawniczej LEX. W roku 1990 założył Kancelarię Prawniczą w Gdańsku, która specjalizowała się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz w przeprowadzaniu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, w tym między innymi sprywatyzował PRSP w Gdańsku, uczestniczył w prywatyzacji MAKOP Malbork. Jako doradca prawny współpracował z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa w Warszawie. Był doradcą prawnym Burmistrzów Braniewa i miasta Dzierzgoń. Był radcą prawnym SCANIA Polska Gdańsk, Mercedes Benz Truck Gdańsk, VOLVO Polska Gdynia, PZMot, uczestniczył jako główny doradca prawny w ogólnopolskim projekcie „medialnym WTK Soplica” prowadzonej wspólnie z Unicom Blos Group Corp. Ponadto współpracował z wieloma innymi organizacjami i przedsiębiorcami. W organach pomorskiej adwokatury sprawował funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego i sędziego sądu dyscyplinarnego. Adw. Marian Helta, od ponad 28 lat specjalizuje się w szerokorozumianym doradztwie prawnym oraz prowadzeniu procesów sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, karnego, karno skarbowego oraz prawa rodzinnego. Zna język niemiecki i rosyjski.

RADCA PRAWNY – Paweł Helta

Współpracownik Kancelarii

Ukończył Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2005 z wyróżnieniem. W latach 2007 do 2011 odbył aplikacje radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2011 wykonuje zawód radcy prawnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w : Concordia Wielkopolska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Kancelarii Adwokackiej Mariana Helta w Gdańsku, Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia Wydział I Cywilny, Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Perłowskiej. Od 2004 r. w „Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A. Kancelaria Prawnicza” Spółka komandytowa w Warszawie. Specjalizuje się w prawie handlowym, cywilnym, gospodarczym i prawie nieruchomości. Zna biegle język angielski.

ADWOKAT – Tomasz Radziwilski

Współpracownik Kancelarii

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2007 r. rozpoczął aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu oraz pracę jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Iławie. W 2008 r. rozpoczął aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Olsztynie. Od stycznia 2010 r. rozpoczął odbywanie aplikacji adwokackiej w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Posiada Cambridge Certificate in Advanced English oraz Toles Foundation Certificate, uczestnik programu Erasmus na Uniwersytecie w Miszkolcu oraz wielokrotny stypendysta za wysokie wyniki w nauce. W roku 2012 ukończył aplikację adwokacką.